Magazyn “Marchand. Sztuka i miasto” został po raz pierwszy wydany latem 2019 roku. Artyści, młodzi krytycy, ale i doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach raz na kwartał publikują swoje opinie o sztuce, opowiadają o kulturze i bieżących wydarzeniach, chcąc przybliżyć Państwu niesamowitą atmosferę wiążącą się z przebywaniem w kręgach artystycznych.

Nasz zespół

Redaktor naczelny: Janusz Żabiuk

Zespół redakcyjny: Grzegorz Radziewicz, Krzysztof Koniczek, Sebastian Kochaniec, Marcin Rębacz, Joanna Więcek-Tomalska, Diana Nachiło, Kamila Mistarz, Anna Kopeć, Elżbieta Gibulska, Karolina Dadura, Andrzej Lechowski, Artur Chaciej